LESSON 3

 SURAH AL-IKHLAS    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Ayat (1 -4)  Hum Surah Ikhlaas naazil honaey ki wajeh oopar darason mein padh chukey haen. Hazrath Akram (Rad... Read More

LESSON 2

 SURAH AL-IKHLAS    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم   HADITH: ( Sahih Bukhaari) Ek shaks ne kisee ko Surah Ikhlaas ko padh’tae hu’ae raat ke waqt... Read More

LESSON 1

 SURAH AL-IKHLAS    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم  Masnad Ahmad mein hae key Mushrikeen ne RasoolAllah (SalAllahu alaihi wa sallam) se kahaa ke ap’nae Ra... Read More

LESSON 2

                                    SURAH AL-FALAQ                                         بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم &nbs... Read More